პეგასების შესახებ


სერიიდან: ფანტასტიკური ცხოველების ენციკლოპედია

პირველ ამბებს, პეგასების შესახებ, ბერძნული მითები გვიამბობენ. ამ მითების მიხედვით, პეგასი მშვენიერების, მუსიკისა და ხელოვნების ღვთაების, აპოლონის ცხენია. ამბობენ, რომ პეგასის მამა, თავად ზღვებისა და ოკეანეების (სამკაპიანი) ღმერთი პოესიდონია. პეგასს ფრთების გარდა გასაოცარი ძალაც ჰქონდა და მიწაზე ფეხის ერთი დაკვრით შეეძლო წყარო აღმოეცენებინა, მისი სახელი ძველ ბერძნულად ძლიერს ნიშნავს.

თამარ კალხიდაშვილი

1. პე­გა­სე­ბი ჩვ­ენს ირ­გვ­ლივ ცხ­ოვ­რო­ბენ. ჩვ­ენ კი მათ ვერ ვხ­ედ­ავთ, რა­დგ­ან ის­ინი თა­ვი­ან­თი სა­ქმ­ეე­ბით არ­იან და­კა­ვე­ბუ­ლნი. ეს სა­ქმ­ეე­ბი ან­გე­ლო­ზე­ბთ­ან და სხ­ვა­და­ხვა ფა­ნტ­ას­ტი­ურ ცხ­ოვ­ელ­ებ­თან ერ­თად ცა­ში ფრ­ენ­აა.
მი­წა­ზე მხ­ოლ­ოდ ხა­ნდ­ახ­ან თუ ჩა­მო­ფრ­ინ­დე­ბი­ან, ის­იც სა­დი­ლო­ბი­სას. პე­გა­სე­ბს ძა­ლი­ან უყ­ვა­რთ ად­ამ­ია­ნე­ბის წე­რი­ლე­ბი.
ოღ­ონდ სა­კი­თხ­ავ­ად კი არა, სწ­ორ­ედ სა­დი­ლად. მა­თთ­ვის ყვ­ელ­აზე დი­დი გე­მრ­იე­ლო­ბა ხე­ლნ­აწ­ერი ფუ­რც­ლე­ბია.

2. ბო­ლო დრ­ოს, ად­ამ­ია­ნე­ბი სულ უფ­რო ნა­კლ­ებ წე­რი­ლს წე­რენ ერ­თმ­ან­ეთს და პე­გა­სე­ბს­აც ხა­ნდ­ახ­ან გა­ზე­თე­ბით უწ­ევთ გა­მო­კვ­ებ­ვა. მათ სუ­ლაც არ უყ­ვა­რთ გა­ზე­თე­ბი, უბ­რა­ლოდ, სხ­ვა გზა არ აქ­ვთ ხო­ლმე.პე­გა­სე­ბს გა­მო­რჩ­ეუ­ლად პო­ეტ­ებ­ის ხე­ლნ­აწ­ერ­ები უყ­ვა­რთ.
ამ­იტ­ომ, რო­გო­რც წე­სი, ყვ­ელა პე­გა­სს ჰყ­ავს თა­ვი­სი პო­ეტი, მა­გრ­ამ სა­მწ­უხ­არ­ოდ ყვ­ელა პო­ეტს არ ყა­ვს თა­ვი­სი პე­გა­სი.

3. ბო­ლო­სი­ტყ­ვა­ობა
ყვ­ელ­ას შე­უძ­ლია გა­იც­ნოს პე­გა­სი, მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, არ­ის თუ არა იგი პო­ეტი. ამ­ის­ათ­ვის, სა­კმ­არ­ის­ია წე­რი­ლის ან ლე­ქს­ის და­წე­რა.
თა­ვა­რია, ტე­ქს­ტი კე­თი­ლი და მგ­რძ­ნო­ბი­არე გა­მო­ვი­დეს. მე­რე ხე­ლნ­აწ­ერი ცის გუ­ლზე და­იდ­ოს. ქა­რმა რომ არ წა­იღ­ოს, ფუ­რც­ლე­ბზე ქვ­ის და­დე­ბაც შე­იძ­ლე­ბა. მე­რე კი ლო­დი­ნია სა­ჭი­რო. ცა­ში მფ­რი­ნა­ვი პე­გა­სი აუ­ცი­ლე­ბლ­ად და­ინ­ახ­ავს მი­სთ­ვის და­ტო­ვე­ბულ გზ­ავ­ნი­ლს და ად­რე თუ გვ­იან ჩა­მო­ფრ­ინ­დე­ბა წე­რი­ლის და­სა­გე­მო­ვნ­ებ­ლად.

2010 წელი. ჟურნალისათვის წითელი ფორთოხალი

Advertisements
This entry was posted in ბავშვებისათვის. Bookmark the permalink.

3 Responses to პეგასების შესახებ

  1. Sweet says:

    სანდრო, მე მყავს პეგასი ^_^

  2. 🙂 ჰო მე ვთვლი რომ გყავს

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s